Københavnernes Miljøforening

Grænseværdier for støj fra jernbaner (Metro), læs om baggrunden 
og støjens sundhedsskadelige påvirkning af menneskers vældfærd. 
     
Klik her

Tilbage til forsiden