Københavnernes Miljøforening

Medlemsskab: Medlem af Københavnernes Miljøforening kan alle blive, der gå ind for foreningens formål,
             og har bopæl i Københavns Kommune.

Indmeldelse:Ved indmeldelsen betale der et gebyr på 150 kroner.

Kontingent.: Foreningens økonomi hviler på medlemmernes frivillige bidrag (Vedtægtens § 5.)


      

Tilbage til forsiden